Бошко Обрадовић – Српска десница

300дин. 200дин.

Српска десница је проширено издање студије Милош Црњански и нови национализам, објављене 2005. године и овенчане наградом „Милош Црњански“.

У књизи аутор осветљава основне постулате међуратне „књижевне деснице“ као могућег идеолођког и културно-политичког претходника српске националне мисли у 21. веку. Истовремено, анализом текстова указује да је свака родољубива политика која не уважава међуратну „књижевну десницу“ неаутентична и обескорењена. За Бошка Обрадовића, Милош Црњански и њему сродни аутори пре осамдесет година поставили су темеље, а на Србима 21. века је да их следе.

На залихама