fbpx

Из Magnum crimen-a: Усташка документа

Одабрана документа, заклетве и законски акти из НДХ откривају сву монструозност усташког режима, али и њихову непоколебиву увереност да је у питању рад који ће Богу бити угодан. Ко је крив за такво извитоперење хришћанске вере, ако не Ватикан?

Текст заклетве Поглавника гласи:

„Ја др Анте Павелић, Поглавник НДХ, присижем Богу свемогућему, свезнајућему, да ћу бити вјеран хрватском народу и све радити за његово добро, да ћу чувати и бранити независност државе Хрватске, те да ћу се у своме раду држати усташких начела. Тако ми Бог помогао!“ Пре заклетве министара, Поглавник им је управио ове речи: „Министри, стојите пред свечаним чином, у којем ћете положити присегу у часу када будете преузимали у своје руке послове народне, послове државне, послове у НДХ. Ја Вам дозивам пред очи светост присеге и посљедице пред Богом и пред хрватским народом за оно што будете чинили, вашу одговорност пред Богом и пред хрватским народом за сваки чин или пропуст што бисте га на штету или на зло хрватског народа и НДХ учинили.“ Послије тога јављали су се редом министри, који су полагали присегу овако: „Ја Славко Кватерник, Ја др Мирко Пук итд… присижем Богу свемогућему и свезнајућему, да ћу хрватском народу, НДХ и Поглавнику као претставнику њеног суверенитета вјеран бити, да ћу уставне одредбе и законе њене поштивати и њих се држати, да ћу у свом раду добро НДХ и народа хрватског увијек пред очима имати и пожртвовно га промицати и да ћу све своје силе и своје знање уложити у вршење своје дужности. Тако ми Бог помогао! Амен!“ Министри су ову присегу положили понављајући ријечи Поглавника, који им је свакоме особно честитао послије положене присеге. Након тога је замјеник Поглавника и Војсковођа Славко Кватерник поздравио Поглавника и рекао: „Поглавниче! У име хрватског народа, у име присутних министара, обећајем ти, да ћемо савјесно вршити наше дужности. Ти заповиједај, ми ћемо слушати, Ти одреди, ми ћемо радити! Сви ми и цијели хрватски народ за Тобом у живот и смрт!“

Основни закони НДХ

Законска одредба о забрани ћирилице

  • 1. На подручју Независне Државе Хрватске забрањује се употреба ћирилице.
  • 2. Ова законска одредба ступа на снагу даном проглашења у „Народним Новинама“, а проведен је повјерава се министарству унутрашњих послова.

У Загребу, 25. травња 1941.

Проведбена наредба Министарства унутарњих послова Законској одредби о забрани ћирилице

  • 1. Забрањена је свака употреба ћирилице на цијелом подручју Независне Државе Хрватске. То се нарочито односи на цијело пословање свих државних и самоуправних тијела, на уреде јавног поретка, на трговачке и њима сличне књиге и дописивање и на све јавне написе.
  • 2. Прекршитељи ове наредбе казнит ће се по управним областима новчано 10.000 динара и затвором до мјесец дана.

Према томе наређујем: да се на цијелом подручју Независне Државе Хрватске одмах обустави свака употреба ћирилице у јавном и приватном животу. Свако штампање ма какових књига ћирилицом је забрањено. Сви јавни написи писани ћирилицом имају се неодвлачно, а најкасније у року три дана скинути.

У Загребу, 25. травња 1941.

Законска одредба о тумачењу чланка 8. законске одредбе од 14. коловоза 1941. број CCXLIX-1089-З. п.-1941. о хрватском језику, о његовој чистоћи и о правопису

  • л. Прописи чланка 8. законске одредбе од 14. коловоза 1941. број CCXLIX-1089–З. п.-1941. о хрватском језику, о његовој чистоћи и о правопису имају се разумјети овако:

„Министарство наставе именоват ће наредбом повјеренство, коме је задаћа: 1. уклањати риечи, које не одговарају духу хрватског језика и риечи туђице, те овакве риечи надомјештати домаћим; 2. израдити и предложити министарству наставе правила за кориенски правопис. Када повјеренство сврши своју задаћу, министарство наставе ће наредити његов престанак. Казне за заштиту чистоће језика и правописа прописат ће наредбом министарство наставе.“

У Загребу, дне 4. студенога 1941. Поглавник Независне Државе Хрватске: Др Анте Павелић, в. р.

НАРУЧИТЕ MAGNUM CRIMEN!