fbpx

Василије Крестић о енциклопедији Catena mundi

Угледни академик, Василије Крестић, за енциклопедију Catena mundi је рекао да она повезује „најстарију са најновијом историјом, трудећи се да укаже на све кључне проблеме српског битисања”.

У резенцији за прво издање енциклопедије Catena mundi академик Василије Крестић је написао: „Приређивач овог двотомног дела, Предраг Р. Драгић Кијук, уложио је огроман напор да сабере и систематизује научне радове од око 250 аутора и да створи јединствено дело антологијског карактера о духовној и политичкој историји српског народа. Добрим познавањем српске прошлости и зналачким одабиром текстова он је повезао најстарију са најновијом историјом трудећи се да укаже на све кључне проблеме српског битисања. Међу ауторима има домаћих и страних писаца различитог интересовања и различитих научних дисциплина, па је основни задатак овако конципиране књиге да покаже да су Срби од најранијих дана до нашега времена читавом својом прошлошћу и својим духовним стваралаштвом нераскидиви део ’светских верига’. Књига Catena mundi (српска хроника на светским веригама) има неоспорну документарну научну вредност. Због тога она ће моћи добро да послужи посленицима науке. Међутим, као књига антологијског карактера, она ће добро доћи и сваком образованом грађанину који има потребу да се поуздано обавести о разним сферама живота српског народа.”