fbpx

Ратко Дмитровић о енциклопедији Catenа mundi

Најудаљенија тачка од српског становишта, ако оно уопште постоји, јесте комунистичко становиште, сматра Ратко Дмитровић.

Ратко Дмитровић је рекао и: Све ово што смо сведочили, са великим жртвама, записано је 1928. године у Дрездену на Четвртом конгресу Комунистичке партије Југославије. У најкраћем, разбијање Краљевине Југославије, стварање независних држава Словеније и Хрватске, одвајање Војводиен од Србије и стварање велике државе Албанаца.